Nå er vi 7 milliarder!

Hvordan skjedde det så raskt?

Kommentarer