Med koffert som penn lager han verdens største tegning

Se selvportrettet bli til.

Kommentarer